KONTAKTI

Slikovnica o Nikoli Tesli rezultat je pedagoške i kreativne aktivnosti KoHo pedagogije.

e-MAIL

info@kohopedagogija.com

telefon

099 88 56 410

suradnja

Rado ćemo pročitati prijedloge!

edukacije

KoHo pedagogija

''Kako odrastamo razum se ojačava i postajemo još više i više sistematičniji i kreativniji. Ali ti prvi impulsi, na prvi pogled neproduktivni, oni su najveći trenutak i mogu snažno
oblikovati naše sudbine..''
- Nikola Tesla